Zużycia paliwa

Przelicznik jednostek miar zużycia paliwa

Nazwa Symbol Wynik

galon brytyjski na 100 mil (british gallon per 100 miles)

G/100 mil 1,00

galon amerykański na 100 mil (U.S. gallon per 100 miles)

G/ 100 mil 1,20

galon brytyjski na 10000 mil (british gallon per 10000 miles)

G /10000 mil 100,00

galon amerykański na 10000 mil (U.S. gallon per 10000 miles)

G/10000 mil 120,11

galon brytyjski na milę (british gallon per mile)

G/M 0,01

galon amerykański na milę (U.S. gallon per mile)

G/m 0,01

kilometry na litry (kilometers per liter)

km/l 0,03

litry na 100 kilometrów (liters per 100 kilometers)

l/100km 2,82


Najpopularniesze kalkulatory