Indukcji magnetycznej

Przelicznik jednostek miar indukcji magnetycznej

Nazwa Symbol Wynik

gauss

G 1,00

gigatesla

GT 0,00

kilotesla

kT 0,00

megatesla

MT 0,00

mikrotesla (microtesla)

µT 100,00

miligauss (milligauss)

mG 1000,00

militesla (millitesla)

mT 0,10

nanotesla

nT 100000,00

pikotesla (picotesla)

pT 100000000,00

teratesla

TT 0,00

tesla

T 0,00

gamma

γ 100000,00


Najpopularniesze kalkulatory