Temperatury

Przelicznik jednostek miar temperatury

Nazwa Symbol Wynik

kelwin (kelvin)

K 1,00

stopień Celsjusza (degree Celsius)

°C -272,15

stopień Fahrenheita (degree Fahrenheit)

°F -457,87


Najpopularniesze kalkulatory