Ładunku elektrycznego

Przelicznik jednostek miar Ładunku elektrycznego

Nazwa Symbol Wynik

abcoulomb

abC 1,00

amperogodzina (ampere-hour)

Ah 0,00

amperosekunda (ampere-second)

As 10,00

faraday

Fd 0,00

kilokulomb (kiloculomb)

kC 0,01

kulomb (coulomb)

C 10,00

megakulomb (megacoulomb)

MC 0,00

mikrokulomb (microcoulomb)

µC 10000000,00

miliamperogodzina (milliampere hour)

mAh 2,78

milikulomb (millicoulomb)

mC 10000,00

nanokulomb (nanocoulomb)

nC 10000000000,00


Najpopularniesze kalkulatory