Gęstości

Przelicznik jednostek miar gęstości

Nazwa Symbol Wynik

gram na litr (grams/litre)

g/l 1,00

gram na centymetr sześcienny (grams/cubic centimeter)

g/cm³ 0,00

gram na decylitr (grams/deciliter)

g/dl 0,10

gram na decymetr sześcienny (grams/cubic decimeter)

g/dm³ 1,00

gram na metr sześcienny (grams/cubic meter)

g/m³ 1000,00

gram na mililitr (grams/milliliter)

g/ml 0,00

kilogram na litr (kilograms/litre )

kg/l 0,00

kilogram na centymetr sześcienny (kilograms/cubic centimeter)

kg/cm³ 0,00

kilogram na decymetr sześcienny (kilograms/cubic decimeter)

kg/dm³ 0,00

kilogram na metr sześcienny (kilograms/cubic meter)

kg/m³ 1,00

miligram na decylitr (milligram/deciliter)

mg/dl 100,00

miligram na litr (milligram/litre)

mg/l 1000,00

miligram na metr sześcienny (milligram/cubic meter)

mg/m³ 1000000,00

miligram na mililitr (milligram/milliliter)

mg/ml 1,00


Najpopularniesze kalkulatory