Transferu danych

Przelicznik jednostek miar transferu danych

Nazwa Symbol Wynik

bit/sekundę (bit/second )

b/s 1,00

bajt/sekundę (byte/second)

B/s 0,13

kilobit/sekundę (kilobit/second)

kb/s 0,00

kilobajt/sekundę (kilobyte/second)

kB/s 0,00

megabit/sekundę (megabit/second)

Mb/s 0,00

megabajt/sekundę (megabyte/second)

MB/s 0,00

gigabit/sekundę (gigabit/second)

Gb/s 0,00

gigabajt/sekundę (gigabyte/second)

GB/s 0,00

terabit/sekundę (terabit/second)

Tb/s 0,00

terabajt/sekundę (terabyte/second)

TB/s 0,00

ethernet

gigabit 0,00


Najpopularniesze kalkulatory