Czasu

Przelicznik jednostek miar czasu

Nazwa Symbol Wynik

sekunda (second)

s 1,00

minuta (minute)

min 0,02

godzina (hour)

h 0,00

doba (day)

d 0,00

tydzień (week)

tydz. 0,00

miesiąc (month)

mies. 0,00

rok (year)

r. 0,00

nanosekunda (nanosecond)

ns 1000000000,00

mikrosekunda (microsecond)

µs 1000000,00

milisekunda (millisecond)

ms 1000,00

kwadrans (quarter of an hour)

kwad. 0,00

wiek (100 lat) (age (100 years))

wiek 0,00

tysiąclecie (millennium)

tysiąc. 0,00


Najpopularniesze kalkulatory