3391356
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
12426
Chemiczne

Prawo Gay-Lussac'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości temperatury i ciśnienia oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Gay-Lussac'a.
1508575
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
14782
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
35716
Matematyczne

Oblicz czas w jakim pokonasz dystans

Kalkulator oblicza na podstawie podanej odległości przybliżony czas pokonania dystansu pieszo.
10901
Weryfikatory

Weryfikator numerów postNET

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru postNET.
34422
Finansowe

Kalkulator odsetek własnych (umownych)

Kalkulator oblicza kwotę odsetek własnych/umownych na podstawie faktycznego oraz wymaganego terminu zapłaty, a także kwoty należności i stawki procentowej (rocznej, miesięcznej, dziennej).
22308
Życie codzienne

Kalkulator wysokości bezwzględnej chmury

Kalkulator pozwala obliczyć wysokość chmury i jej temperaturę na podstawie temperatury powietrza i punktu rosy.
99083
Życie codzienne

Konwerter skali mapy

Kalkulator pozwala wyznaczyć rzeczywistą odległość odpowiadającą odległości na mapie o podanej skali. Jeżeli mapa ma skalę 1:500000 do pola wejścia należy wprowadzić wartość 500000.
961774
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
55748
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
16711
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
55276
Weryfikatory

Weryfikacja PESEL - sprawdzenie poprawności numeru PESEL

Weryfikator PESEL online - przedstawia informacje wynikające z unikalnego numeru PESEL takie jak: data urodzenia, płeć, seria peselu oraz sprawdza jego poprawność.
12587
Medyczne

Osmolalność surowicy

Kalkulator oblicza osmolalność surowicy pacjenta i podaje informację, czy wartość mieści się w normie.
15393
Medyczne

Kalkulator indeksu niewydolności nerek (Renal Failure Index)

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych: ilości sodu w moczu, stężenia kreatyniny w surowicy i w moczu oblicza wskaźnik niewydolności nerek RFI.