56690
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
12057
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.
9587
Zdrowie

Generator idealnej wagi ciała wg wzoru ATUZ

Kalkulator pozwala obliczyć idealną wagę dla waszego ciała według wzoru Amerykańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (ATUZ).
489273
Pracownicze

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy (chorobowe)

jak wyliczyć chorobowe? jak obliczyć zasiłek chorobowy?
Kalkulator chorobowego oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego, biorąc pod uwagę różne powody nieobecności.
229756
Informatyczne

Kalkulator prędkości pobierania

Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjny czas pobierania pliku o zadanej wielkości dla łącza o danych parametrach.