16730
Medyczne

Objętość krwi w organizmie

Kalkulator na podstawie podanej wagi i danego organizmu oblicza prawidłową objętość krwi.
196279
Budowlane

Kalkulator zużycia zapraw i fug

Kalkulator oblicza orientacyjne zużycie zapraw i fug przy układaniu płytek na podanej powierzchni, biorąc pod uwagę wysokość zęba pracy zębatej, wymiary płytek oraz szerokość i głębokość spoiny.
50151
Matematyczne

Pole i objętość walca

Jak obliczyć pole walca?
Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator na podstawie wprowadzonych: promienia podstawy oraz wysokości walca oblicza jego pole i objętość.
6004
Matematyczne

Liczba trójkątna

W matematyce liczba trójkątna to liczba, którą można przedstawić w postaci sumy kolejnych, początkowych liczb naturalnych.
35809
Matematyczne

Kalkulator średniej i kowariancji

Kowariancja jest miarą współzmienności dwóch zmiennych (X i Y). Kalkulator oblicza średnią dla danej próbki i kowariancję pomiędzy zmiennymi. Zbiory wartości X i Y muszą być równoliczne.