35371
Budowlane

Jak obliczyć ilość zaprawy?

Jak obliczyć ilość potrzebnych surowców do zaprawy?
Kalkulator na podstawie podanej klasy zaprawy i ilości potrzebnej zaprawy oblicza ilość surowców.
9551
Finansowe

Kalkulator kosztów refinansowania kredytu hipotecznego

Na podstawie wprowadzonych danych o poniesionych opłatach, kalkulator wylicza koszt refinansowania kredytu hipotecznego.
25725
Medyczne

Objętość krwi w organizmie

Kalkulator na podstawie podanej wagi i danego organizmu oblicza prawidłową objętość krwi.
40134
Matematyczne

Zamiana postaci ułamków

Kalkulator zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny lub na odwrót.
18310
Matematyczne

Sito Eratostenesa

Program generuje liczby pierwsze z podanego zakresu za pomocą algorytmu sita Eratostenesa.