24561
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.


Zobacz podobne
52981
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
51839
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
42154
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
3243018
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
51588
Weryfikatory

Weryfikacja PESEL - sprawdzenie poprawności numeru PESEL

Weryfikator PESEL online - przedstawia informacje wynikające z unikalnego numeru PESEL takie jak: data urodzenia, płeć, seria peselu oraz sprawdza jego poprawność.
915883
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
41113
Weryfikatory

Weryfikator numerów EAN-13

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru EAN-13.
23555
Matematyczne

Średnia geometryczna

Kalkulator na podstawie wprowadzonych liczb oddzielonych przecinkami oblicza ich średnią geometryczną. Minusy wprowadzone przy ocenach nie będą brane pod uwagę.