21187
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.


Zobacz podobne
49254
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
48311
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
37490
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
157230
Budowlane

Zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych - ruszt osłonięty, płyty wyjmowalne

Kalkulator pozwala obliczyć zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych.
44892
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
859891
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
31624
Kalendarzowe

Kalkulator stażu pracy

Kalkulator umożliwia obliczenie łącznego stażu pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.
3033796
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.