11699
Matematyczne

Czy liczba jest pierwsza

Sprawdza czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
11270
Matematyczne

Pole równoległoboku

Kalkulator umożliwia obliczenie pola równoległoboku.
10424
Matematyczne

Liczba kwadratowo-trójkątna (Square triangular number)

Liczba kwadratowo-trójkątna posiada właściwości liczby kwadratowej oraz trójkątnej.
10402
Matematyczne

Kalkulator objętości walca

Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator pozwala obliczyć objętość walca za pomocą wysokości i powierzchni walca.
9951
Matematyczne

Liczba trójkątna

W matematyce liczba trójkątna to liczba, którą można przedstawić w postaci sumy kolejnych, początkowych liczb naturalnych.
7806
Matematyczne

Liczba czworościenna

Liczby czworościenne to liczby naturalne, dla których możliwe jest skonstruowanie czworościanu foremnego z kul. Są szczególnym przypadkiem liczb piramidalnych.
6725
Matematyczne

Obliczanie silni za pomocą wzoru Stirlinga.

Kalkulator oblicza przybliżoną wartość silni za pomocą wzoru Stirlinga.
5656
Matematyczne

Działania na zbiorach

Kalkulator określa podstawowe działania na dwóch skończonych zbiorach w dziedzinie liczb rzeczywistych.