19187
Matematyczne

Centroid trójkąta

Kalkulator oblicza centroid trójkąta. Centroid jest punktem, przez który przechodzą wszystkie trzy mediany trójkąta. Dzieli on każdą medianę w stosunku 2:1.
17748
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

Kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
16377
Matematyczne

Suma kwadratów liczb naturalnych od 1 do n

Kalkulator oblicza sumę kwadratów kolejnych liczb naturalnych od jeden do podanej wartości.
16292
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
15702
Matematyczne

Funkcja kwadratowa

Kalkulator przedstawia trzy postacie funkcji kwadratowej. Po zaznaczeniu wejściowej postaci funkcji kwadratowej oraz odpowiadającym jej parametrom zwraca dwie pozostałe postacie podanej funkcji kwadratowej.
15394
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
15327
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej.
15240
Matematyczne

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia 20×20 Daje możliwość mnożenia przez siebie dowolnych liczb naturalnych (1-20).
15060
Matematyczne

Działania na ułamkach zwykłych

Kalkulator przeprowadza cztery podstawowe operacje na ułamkach zwykłych. Wynik zwraca w postaci ułamka niewłaściwego i nieskracalnego.
14699
Matematyczne

Punkt środkowy (mid point)

Kalkulator oblicza współrzędne punktu znajdującego się dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma zadanymi punktami na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
14680
Matematyczne

Pole rombu

Kalkulator umożliwia obliczenie pola rombu.
13554
Matematyczne

Badanie zmienności przebiegu funkcji kwadratowej

Kalkulator bada zmienność przebiegu funkcji kwadratowej w dziedzinie liczb rzeczywistych.
13176
Matematyczne

Pole powierzchni trójkąta

Kalkulator oblicza pole powierzchni trójkąta.
11896
Matematyczne

Objętość równoległościanu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości równoległościanu.
11742
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.