2323
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczonych biologicznie?

Dane: Oczyszczone ścieki biologiczne
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
2321
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba wilków pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: wilki
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2309
Ochrona środowiska

Ile wynosi powierzchnia polskich lasów ogółem?

Dane: Powierzchnia polskich lasów ogółem
Zakres danych: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
Lata: 1999,2002,2005,2008,2010,2012,2013,2014,2015
2298
Ochrona środowiska

Jaka jest ilość oczyszczonych ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów?

Dane: Oczyszczone ścieki z podwyższonym usuwaniem biogenów
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
2265
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba kóz pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: kozice
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015