2405
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ogółem?

Dane: Ludność korzystająca z oczyszczalni ogółem
Zakres danych: Ludność
Lata: 2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2388
Ochrona środowiska

Jakie są opłaty i wpływy na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Dane: Opłaty i wpływy na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2365
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczonych chemicznie?

Dane: Oczyszczone ścieki chemiczne
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
2353
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba żubrów pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: żubry
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2337
Ochrona środowiska

Jaka jest zdolność zainstalowanych urządzeń gazowych do redukcji zanieczyszczeń powietrza?

Dane: Zdolność zainstalowanych urządzeń gazowych do redukcji zanieczyszczeń powietrza
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 1999,2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015