3170
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczona?

Dane: Ścieki oczyszczone
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
3116
Ochrona środowiska

Ile wynoszą środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu?

Dane: Środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 1999,2001,2004,2007,2009,2011,2012,2013,2014,2015
3085
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba rysia pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: rysie
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
3076
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Dane: Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
3075
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczonych chemicznie?

Dane: Oczyszczone ścieki chemiczne
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011