90211
Finansowe

Kalkulator płac (umowa dzieło/zlecenie) - wyliczenie wynagrodzenia

jak wyliczyć wynagrodzenie? jak obliczyć pensję? jak obliczyć wypłatę?
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
45033
Matematyczne

Pole trapezu

Kalkulator oblicza pole trapezu.
43330
Zdrowie

Wskaźnik otłuszczenia ciała BAI (Body Adiposity Index)

Kalkulator oblicza na podstawie wprowadzonych danych wskaźnik BAI naszego ciała. Jest on nowszym wynalazkiem i daje dokładniejszy obraz stanu naszego ciała niż BMI.
15330
Matematyczne

Pole rombu

Kalkulator umożliwia obliczenie pola rombu.
20200
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.