16857
Matematyczne

Pole paraboli

Kalkulator oblicza pole powierzchni dla paraboli o podanej szerokości podstawy i długości prostopadłej [patrz kalkulator prostopadłości]. Wynik podawany jest we wprowadzonej przez użytkownika jednostce kwadratowej.
11892
Budowlane

Kalkulator zaprawy klejącej do płytek

Kalkulator na podstawie podanej powierzchni układania płytek, długości boku płytki oraz ilości drzwi i okien oblicza potrzebną ilość zaprawy klejącej.
63718
Matematyczne

Kalkulator procentowy

Kalkulator pozwala obliczyć procenty z podanych wartości liczbowych.
12856
Matematyczne

Suma kwadratów liczb naturalnych od 1 do n

Kalkulator oblicza sumę kwadratów kolejnych liczb naturalnych od jeden do podanej wartości.
18112
Życie codzienne

Ludzkie zapotrzebowanie na wodę

Kalkulator oblicza orientacyjne dzienne zapotrzebowanie twojego organizmu na wodę.