14238
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
14195
Budowlane

Kalkulator stanu wilgotności równoważnej drewna

Kalkulator pozwala obliczyć wilogotność równoważną ściętego drewna (równowaga higroskopijna) na podstawie wzoru Hailwood-Horrobina.
14179
Budowlane

Kalkulator zaprawy klejącej do płytek

Kalkulator na podstawie podanej powierzchni układania płytek, długości boku płytki oraz ilości drzwi i okien oblicza potrzebną ilość zaprawy klejącej.
14097
Budowlane

Czas pracy tokarki

Kalkulator oblicza czas obrabiania i cięcia przez tokarkę na podstawie podanych danych obrabianego przedmiotu.
13685
Budowlane

Właściwości przekrojów rur kwadratowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje właściwości rury kwadratowej.
12960
Budowlane

Porównanie kosztów ogrzewania olejem i pompami OCHSNER

Kalkulator służy do porównywania kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu olejowym oraz pompami OCHSNER.
12405
Budowlane

Hydroizolacja tarasów [IZOHAN]

Kalkulator pozwala wyznaczyć cenę materiałów firmy IZOHAN potrzebnych do wykonania hydroizolacji tarasu o podanych wymiarach.
11534
Budowlane

Kalkulator masy elementów metalowych

Kalkulator przelicza masę elementów metalowych w zależności od postaci produktu i rodzaju metalu.