15605
Budowlane

Kalkulator stanu wilgotności równoważnej drewna

Kalkulator pozwala obliczyć wilogotność równoważną ściętego drewna (równowaga higroskopijna) na podstawie wzoru Hailwood-Horrobina.
15352
Budowlane

Kalkulator zaprawy klejącej do płytek

Kalkulator na podstawie podanej powierzchni układania płytek, długości boku płytki oraz ilości drzwi i okien oblicza potrzebną ilość zaprawy klejącej.
15342
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
15263
Budowlane

Czas pracy tokarki

Kalkulator oblicza czas obrabiania i cięcia przez tokarkę na podstawie podanych danych obrabianego przedmiotu.
14801
Budowlane

Właściwości przekrojów rur kwadratowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje właściwości rury kwadratowej.
13961
Budowlane

Porównanie kosztów ogrzewania olejem i pompami OCHSNER

Kalkulator służy do porównywania kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu olejowym oraz pompami OCHSNER.
13706
Budowlane

Hydroizolacja tarasów [IZOHAN]

Kalkulator pozwala wyznaczyć cenę materiałów firmy IZOHAN potrzebnych do wykonania hydroizolacji tarasu o podanych wymiarach.
12915
Budowlane

Kalkulator masy elementów metalowych

Kalkulator przelicza masę elementów metalowych w zależności od postaci produktu i rodzaju metalu.