19686
Ludność

Zestawienie ludności Europy

Ludność ( EU )
2012 2015
Europa 726 000 tys. 738 442 tys.
Unia Europejska 503 664 tys. 508 450 tys.
Strefa Euro 332 876 tys. 339 700 tys.
Austria 8 443 tys. 8 544 tys.
Belgia 11 095 tys. 11 299 tys.
Bułgaria 7 327 tys. 7 150 tys.
Cypr 862 tys. 1 165 tys.
Czechy 10 505 tys. 10 543 tys.
Dania 5 581 tys. 5 669 tys.
Estonia 1 340 tys. 1 312 tys.
Finlandia 5 401 tys. 5 503 tys.
Francja 65 328 tys. 64 395 tys.
Grecja 11 290 tys. 10 955 tys.
Hiszpania 46 196 tys. 46 122 tys.
Holandia 16 730 tys. 16 925 tys.
Irlandia 4 583 tys. 4 688 tys.
Litwa 3 008 tys. 2 878 tys.
Luksemburg 525 tys. 567 tys.
Łotwa 2 042 tys. 1 970 tys.
Malta 418 tys. 419 tys.
Niemcy 81 844 tys. 80 688 tys.
Polska 38 538 tys. 38 612 tys.
Portugalia 10 542 tys. 10 350 tys.
Rumunia 21 356 tys. 19 511 tys.
Słowacja 5 404 tys. 5 426 tys.
Słowenia 2 055 tys. 2 067 tys.
Szwecja 9 483 tys. 9 779 tys.
Węgry 9 958 tys. 9 855 tys.
Wielka Brytania 62 990 tys. 64 716 tys.
Włochy 60 821 tys. 59 798 tys.


Podobne pytania
14246
Ludność

Jaka jest liczba ludności w Polsce?

Dane: Ludność ogółem
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2014,2015
27713
Ludność

Jaka jest liczba mężczyzn w Polsce?

Dane: Liczba mężczyzn w Polsce
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2014,2015
36751
Ludność

Jaka jest liczba kobiet w Polsce?

Dane: Liczba kobiet w Polsce
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2014,2015
29950
Ludność

Jaki procent ludzi mieszka w miastach?

Dane: Ludność ogółem w miastach
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2015
39616
Ludność

Jaki procent ludności mieszka na wsi?

Dane: Ludność ogółem we wsiach
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2015
8952
Ludność

Jaki jest procent ludności w wieku przedprodukcyjnym?

Dane: Ludność w wieku przedprodukcyjnym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2015
21126
Ludność

Jaki jest procent ludności w wieku produkcyjnym?

Dane: Ludność w wieku produkcyjnym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2015
8847
Ludność

Jaki jest procent ludności w wieku poprodukcyjnym?

Dane: Ludność w wieku poprodukcyjnym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2015
8968
Ludność

Jaka jest liczba osób w wieku niepordukcyjnych na 100 osób w wieku produkcyjnym?

Dane: Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
28740
Ludność

Jaka liczba kobiet przypada na 100 mężczyzn?

Dane: Kobiety na 100 mężczyzn
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2005,2011,2012,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3459796
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1557226
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1549716
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1267008
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
984475
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.