8746
Dane o Polsce

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych
1999 2003 2005 2007 2009 2012 2013 2014 2015
Pszenica 1dt 42,98 zł 45,51 zł 36,69 zł 70,68 zł 48,26 zł 89,34 zł 79,67 zł 68,36 zł 66,83 zł
Żyto 1dt 30,13 zł 35,35 zł 27,64 zł 60,21 zł 32,74 zł 74,23 zł 55,36 zł 53,34 zł 51,42 zł
Jęczmień 1dt 38,42 zł 48,18 zł 37,34 zł 64,11 zł 40,80 zł 81,91 zł 73,34 zł 62,67 zł 61,04 zł
Owies i mieszanki zbożowe 1 dt 28,09 zł 40,41 zł 29,15 zł 52,83 zł 30,82 zł 65,07 zł 52,67 zł 50,39 zł 48,35 zł
Pszenżyto 1 dt 34,78 zł 43,63 zł 30,85 zł 61,11 zł 37,05 zł 80,00 zł 65,17 zł 59,00 zł 56,23 zł
Ziemniaki 1 dt 22,46 zł 24,56 zł 25,53 zł 29,51 zł 31,73 zł 33,98 zł 48,85 zł 38,79 zł 39,92 zł
Ziemniaki jadalne - 1 dt ( bez wczesnych ) 31,31 zł 33,89 zł 37,05 zł 40,67 zł 40,53 zł 44,97 zł 64,45 zł 51,99 zł 51,15 zł
Ziemniaki przemysłowe 1 dt 15,59 zł 22,15 zł 15,96 zł 16,00 zł 16,55 zł 20,70 zł 24,42 zł 22,50 zł 23,37 zł
buraki cukrowe 1 dt 9,98 zł 12,42 zł 17,57 zł 10,83 zł 11,57 zł 13,72 zł 14,87 zł 12,59 zł 11,95 zł
Rzepak i rzepik przemysłowy 1 dt 64,28 zł 101,66 zł 77,33 zł 95,66 zł 108,24 zł 198,11 zł 147,34 zł 131,99 zł 150,51 zł
Włókno lnu 1 dt 426,37 zł 524,41 zł 419,13 zł 475,29 zł
Włókno konopi 1 dt 284,84 zł 229,63 zł 346,20 zł 144,00 zł
Liście tytoniu 1 dt 580,76 zł 451,80 zł 352,23 zł 232,10 zł 407,83 zł 671,61 zł 671,95 zł 722,93 zł 793,64 zł
Chmiel surowy 1 dt 918,04 zł 1183,12 zł 917,87 zł 4786,32 zł 1099,65 zł 1169,21 zł 1136,03 zł 1292,07 zł 1453,33 zł
Żywiec rzeźny bydło (bez cieląt) 1kg w wadze żywej 2,62 zł 2,50 zł 4,05 zł 3,94 zł 4,52 zł 6,40 zł 6,20 zł 5,96 zł 6,02 zł
Żywiec rzeźny cielęta 1kg w wadze żywej 5,62 zł 5,36 zł 9,77 zł 8,59 zł 9,21 zł 10,54 zł 9,71 zł 9,57 zł 9,65 zł
Żywiec rzeźny trzoda chlewna 1kg w wadze żywej 3,03 zł 3,19 zł 3,82 zł 3,46 zł 4,56 zł 5,40 zł 5,39 zł 4,82 zł 4,30 zł
Mleko krowie 1l 0,61 zł 0,72 zł 0,93 zł 1,07 zł 0,90 zł 1,20 zł 1,36 zł 1,37 zł 1,13 zł
Jaja kurze spożywcze 1szt. 0,17 zł 0,19 zł 0,18 zł 0,19 zł 0,25 zł 0,32 zł 0,24 zł 0,24 zł 0,23 zł


Podobne pytania
9168
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
11572
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

7582
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
6868
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
6175
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
11414
Dane o Polsce

Przeciętne ceny gruntów

7261
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3459800
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1557228
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1549716
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1267008
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
984479
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.